Rules of usage

Правила користування Львівською обласною бібліотекою для дітей

Бібліотекою можуть користуватись:

 • неповнолітні громадяни до 18 років, їхні батьки
 • фізичні і юридичні особи, які професійно займаються проблемами дитячої літератури і дитячого читання, вихованням дітей
 • всі громадяни, які потребують інформаційної допомоги, яку здатна забезпечити бібліотека.

Всі категорії користуються послугами бібліотеки безкоштовно. На платній основі здійснюються лише додаткові послуги (див.нижче)

Основним документом, що дає право на користування Бібліотекою, є документ, що засвідчує особу.

Неповнолітні користувачі записуються до Бібліотеки на підставі документів, які подають батьки, або особи, під наглядом яких знаходяться діти.

Юридичні особи можуть користуватись фондами Бібліотеки на основі відповідних договорів.

Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовно:

 • інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково – пошуковий аппарат Бібліотеки
 • консультаційну допомогу в процесі пошуку та відбору джерел інформації
 • документи з фондів Бібліотеки у тимчасове користування
 • Інтернет – години для пошуку необхідної інформації

Користувачі бібліотеки також мають право:

 • брати участь у всіх заходах, які проводить Бібліотека
 • входити до складу бібліотечної ради, гуртків, об'єднань, студій, які функціонують в Бібліотеці
 • висловлювати свою думку про діяльність Бібліотеки і окремих її працівників, вносити пропозиції щодо покращення роботи Бібліотеки

Правила надання платних бібліотечних послуг

1. Ксерокопіювання, ламінування, біндерування бібліотечних матеріалів

1.1 Ксерокопіювання бібліотечних матеріалів, отриманих для користування в режимі читального залу, відбувається тільки у секторі обліку бібліотеки, винесення матеріалів з бібліотеки заборонено.

2. Додаткові послуги відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів

2.1 Додаткові послуги відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів за плату надаються всім категоріям користувачів бібліотеки згідно з Прейскурантом.

3. Додаткові бібліографічні послуги

3.1 Додаткові бібліографічні послуги (складання бібліографічних списків до рефератів, курсових і дипломних робіт) надаються згідно з прейскурантом.

4. Інші додаткові послуги

4.1 Інші додаткові послуги (надання в оренду приміщень бібліотеки для проведення мистецьких, культурно-освітніх заходів і презентацій) надаються установам і організаціям по договірній ціні згідно угоди по безготівковому розрахунку.

5. Загальні положення

5.1 Вартість платної послуги оплачується читачем згідно з затвердженою наказом директора калькуляцією (прейскурантом).

5.2 Грошові розрахунки проводяться по квитанційній книжці, відповідно оформленій і зареєстрованій в бухгалтерії Бібліотеки.

5.3 Читач обов`язково отримує квитанцію про сплату вартості платної послуги.

5.4 У випадку пошкодження документів, отриманих з фонду бібліотеки, користувач несе грошову відповідальність згідно з “Правилами користування бібліотеки”.

5.5 Правила надання платних послуг вступають в дію з 1 травня 2014 року згідно з наказом “Про  платні послуги” № 4 від 30 квітня 2014 року

Обов’язки користувачів бібліотеки:

користувачі зобов’язані

 • дотримуватись правил користування Бібліотекою, дбайливо ставитись до документів з фондів Бібліотеки, при одержанні перевіряти їх кількість та наявність будь - яких пошкоджень, про що повідомляти бібліотекаря, який має зробити на документах відповідну позначку, в іншому разі за виявлені дефекти відповідальність несе користувач
 • розписуватись за кожний одержаний в Бібліотеці документ (крім дошкільників та учнів 1-4 класів) в формулярі, або під час запису до бібліотеки один раз на реєстраційній картці у відділах, де впроваджено електронне обслуговування
 • повертати документи у визначені строки
 • дбайливо ставитись до майна Бібліотеки, комп’ютерного обладнання та бібліотечного фонду, дотримуватись правил поведінки у бібліотеці.

Користувачі, які порушили Правила і нанесли збитки Бібліотеці, повинні компенсувати їх таким чином:

При втраті або пошкодженні документа з фонду Бібліотеки:

Замінити його відповідно аналогічним чи документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним. При неможливості заміни - відшкодувати збитки реальної вартості документа, розмір якої визначає комісія по роботі з фондом.

За втрату або пошкодження документів з фонду Бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їхні батьки, опікуни і виховні заклади чи установи, під наглядом яких вони перебувають.

За порушення Правил користувачі можуть бути тимчасово позбавлені права користування Бібліотекою на терміни, встановлені адміністрацією.