Правила користування

Правила користування

КЗ ЛОР «Львівська обласна бібліотека для дітей»

І. Загальні положення

1.1. Правила користування КЗ ЛОР «Львівська обласна бібліотека для дітей» розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні зі змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2017 р. № 340 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за № 635/30503, Конвенцією ООН про права дитини, Статутом КЗ ЛОР «Львівська обласна бібліотека для дітей».

1.2. Правила користування бібліотекою поширюються на всіх користувачів бібліотеки.

1.3. Бібліотека зобов’язується виконувати свої функції відповідно до Статуту, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів та наявності інформаційних ресурсів.

1.4. Користування документами з фондів бібліотеки та придбаних бібліотекою баз даних здійснюється через абонементи (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальні зали, веб-сайт бібліотеки, мобільний додаток.

ІІ. Бібліотекою можуть користуватись:

2.1. Неповнолітні громадяни віком до 18 років незалежно від соціального походження й майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, політичних або релігійних переконань, місця проживання, а також фізичні та юридичні особи (батьки, вчителі, вихователі, бібліотекарі, студенти) та інші категорії населення, які мають професійне відношення до проблем дитячого читання, процесів виховання, навчання, організації дозвілля дітей, або потребують інформаційної допомоги, яку здатна забезпечити бібліотека.

ІІІ. Користувачі бібліотеки мають право:

3.1. Отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечного фонду, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації.

3.2. Одержувати в тимчасове користування документи з бібліотечного фонду: книги, періодичні видання, кінофотофонодокументи, документи на електронних носіях, а також документи з передплачених баз даних. Користувачі, які відвідують абонементи бібліотеки, можуть отримати одночасно до 10 документів терміном на 1 місяць. Термін користування документами може бути продовжений в разі відсутності на них попиту з боку інших користувачів. Термін користування електронними документами визначається під час отримання.

3.3. Безкоштовно користуватись Інтернетом на комп’ютерах бібліотеки, а також на власних гаджетах через Wi-Fi бібліотеки.

3.4. Брати участь у соціокультурних заходах, що проводить бібліотека, входити до читацьких об’єднань за інтересами (гуртки, клуби, студії, майстерні тощо).

3.5. Користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі (див. Перелік платних послуг та тарифи на додаткові (платні) послуги).

3.6. Висловлювати свою думку про діяльність бібліотеки та окремих її працівників, вносити пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки.

ІV. Обов'язки користувачів бібліотеки:

4.1. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу, для заповнення бібліотекарем реєстраційної картки, в якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, місце навчання або праці, контактний телефон, e-mail.

4.2. Неповнолітні користувачі записуються до Бібліотеки на підставі документів, які подають батьки, або особи, під наглядом яких вони знаходяться.

4.3. Відповідно до  Закону України «Про захист персональних даних» також надається згода на обробку персональних даних шляхом ознайомлення з Договором публічної оферти та підписом на реєстраційній картці.

4.4. Реєстрація користувачів читальних залів, які отримують послуги в приміщенні бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

4.5. Юридичні особи можуть користуватись фондами бібліотеки на основі відповідних договорів.

4.6. Користувачі повинні дотримуватись Правил користування бібліотекою, а також підтвердити зобов’язання їх виконувати своїм підписом у реєстраційній картці.

4.7. У зв’язку з впровадженням електронного обліку, користувачі одноразово розписуються на реєстраційній картці, визнаючи тим самим відповідальність за дотримання правил користування бібліотекою.

4.8. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитись до документів з фондів бібліотеки, при одержанні перевіряти їх кількість та наявність будь-яких пошкоджень, про що повідомляти бібліотекаря, який має зробити на документах відповідну позначку, в іншому разі за виявлені дефекти відповідальність несе користувач.

4.9. Повертати документи у визначені строки.

4.10. Дбайливо ставитись до майна бібліотеки, дотримуватись правил поведінки у бібліотеці.

4.11. Користувачі, які порушили Правила та нанесли збитки бібліотеці, повинні компенсувати їх таким чином:

  1. При втраті або пошкодженні документа з фонду бібліотеки замінити його аналогічним документом, чи документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
  2. За втрату або пошкодження документів з фонду бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їхні батьки, або особи, виховні заклади чи установи, під наглядом яких вони перебувають.

4.12. Користувач, який порушує Правила користування бібліотекою або її структурного підрозділу, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.