Struktura biblioteki

• Dyrekcija
• Dzia? gromadzenia, higieny i renowacji zbior?w
• Sektor rejestracji u?ztkownik?w
• Dzia? dla dzieci przedszkolnego wieku i uczni?w 1-4 klas 

Czytelnia


• Dzia? dla uczni?w 5-9 klas i organizator?w dzieci?cego czytania:

Czytelnia;
Sektor zbior?w audiowizualnych i literatury do spraw sztuki


• Wypo?yczalnia dla dzieci przedgszkolnego wieku i uczni?w 1-9 klas
• Dzia? kszta?towania i organizacji fundacji i katalog?w
• Dzia? reklamy ksi??ki i biblioteki, organizacji czasu wolnego i rozwoju tw?rczych zdolno?ci u?ytkownik?w – dzieci
• Dzia? informacyjno-bibliograficzny
• Dzial instrukcyjno-metodyczny
• Dzia? komputeryzacji proces?w bibliotecznych:

Internet - centrum


• Dzia? ksi?gowy
• Dzia? Administracyjno-Gospodarczy