Rok Bibliotecznego Lwi?tka

                                                                                           

 

Drodzy przyjaciele!

W tym roku Lwowskiej Obwodowej Bibliotece dla Dzieci wype?nia si? 70 lat!

Emblematem i dobr? maskotk? biblioteki jest rude weso?e Lwi?tko.

(zob. www.lodb.org.ua )

My jego bardzo lubimy i chcemy zrobi? jemu niespodzianke!

 

Ten jubileuszowy rok og?aszamy Rokiem Bibliotecznego Lwi?tka!

 

Zapraszamy wszystkie ?ycz?ce do udzia?u w konkursie na leprzy rysunek, samorobke, ba??, wiersz o Lwi?tku.

Wszystkie prace zostan? wystawione w naszej Bibliotece, a zwyci??com – wr?cz? cenne nagrody.

 

Prace prosimy odsy?a? do 1 wrze?nia na adres:

 

Ukraina 79008 m.Lwów, ul.W.Wynnyczenka,1

Obwodowa Biblioteka dla dzieci

Na konkurs Lwi?tka

 

lodb@ukrpost.ua

 

 

 

Наші партнери

Логотип 'Освітня ГО «ЛАД»'

Освітня ГО «ЛАД»