Новий довідник Програми сприяння парламенту

Програма сприяння Парламенту видала новий довідник «Використання методики вирішення проблем для розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів»

Ознайомитись з виданням можна на сайті ПСП II у розділі «Посібники» за посиланням: http://pdp.org.ua/books/2794-2013-07-11-08-34-30 або завантажити ПДФ-файл нижче

Використання методики вирішення проблем для розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів

У посібнику пропонується удосконалена та адаптована авторами до умов України версіяметодики вирішення проблем (англ. Problem-Solving Method), яка широко використовуєтьсяв багатьох державах при розробці та експертизі проектів нормативно-правових актів.Застосування цієї методики дозволяє врахувати не лише структурний аналіз проблеми тавиявити латентні чинники, що її спричинили, але і проаналізувати їх крізь призму причинпроблемної поведінки осіб, задіяних у проблему (ролевиконавців), використовуючизапропоновані авторами стратегії та інструменти.

Видання розраховане для усіх фахівців, які здійснюють розробку та експертизу проектівнормативно-правових актів, а також може використовуватися для слухачів Національноїакадемії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів,студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «правознавство»,«державне управління» та «державна служба», підготовки і підвищення кваліфікаціїдержавних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, представниківгромадянського суспільства.

Завантажити PDF (http://pdp.org.ua/images/stories/materials/manual_big_npa_final.pdf)

Наші партнери

Логотип 'Освітня ГО «ЛАД»'

Освітня ГО «ЛАД»