Європейський досвід навчання посадових осіб місцевого самоврядування

У країнах Європейського Союзу має місце широкий спектр різноманітних спеціалізацій, якому сприяє наявність спільної інформаційно-методичної бази системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Єдиний інформаційний простір забезпечує необхідну взаємодію різних рівнів управління і не перешкоджає врахуванню специфіки функціональних задач, які вирішуються муніципальними службовцями.

Характерними рисами такої системи є:

У більшості країн значна увага приділяється навчанню виборних посадових осіб органів місцевого самоврядування. В основному, керівник міської громади – це виборна посада (лише у Бельгії бургомістра призначає Королева за рекомендацією муніципальної ради).

У Бельгії функціонує Регіональна рада з підготовки (Conseil régional de la Formation), яка є державним паритетним органом у складі представників: уряду Валлонії, служби уряду Валлонії, Союз міст, муніципалітетів Валлонії, Асоціація провінцій Валлонії, організації працівників.

У Латвії є декілька державних закладів, які надають навчальні послуги для посадових осіб органів місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад, наприклад, Навчальний центр «Даінава» для державних і муніципальних службовців (Training Centre «Dainava» for Civil and Local Servants).

У Німеччині підготовкою муніципальних службовців займаються Інститут транскордонного співробітництва (Institut für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit) та Школа державного управління в Келі (Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl).

У Польщі також і багато установ, які надають навчальні послуги для, серед них, наприклад, Національна школа державного управління (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej), Фонд розвитку місцевої демократії (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej), що є недержавною, неполітичною та незалежною організацією.

Центр інформації, документації, дослідження та підготовки обранців (Centre d'information, de documentation, d'etude et de formation des élus (CIDEFE) є національним центром у Франції, який організовує навчання у департаментах, в основному для виборних посадових осіб.

У багатьох європейських країнах національні асоціації органів місцевого самоврядування, недержавні навчальні центри і заклади є впливовими акторами, які здійснюють навчання депутатів місцевих та регіональних рад.

В основному освітні установи, тренінгові центри для органів місцевого самоврядування європейських країн мають досить обмежений штат постійних працівників: директор, керівники структурних підрозділів та декілька технічних працівників. Інші викладачі запрошуються з числа викладачів вузів або практиків, які досконало володіють питаннями у своїй галузі. Найбільш ефективний спосіб добору викладачів полягає у комбінації теоретичних знань та практичного досвіду.

Детальніше читайте тут.

Наші партнери

Логотип 'Освітня ГО «ЛАД»'

Освітня ГО «ЛАД»