1951 - 1960 рр. Період нагромадження значних книжкових багатств, завершення роботи по створенню системи каталогів і картотек.

Фонди:
Історія бібліотеки


1954 - закінчено створення систематичного читацького каталогу / для старшокласників /.
1957 - побудований каталог назв / для середнього і старшого шкільного віку /.
1957 - створена систематична картотека статей.
1960 - 1962 - побудований систематичний каталог для читачів середнього шкільного віку.
Робота з читачами:
Стабілізація кількості читачів 
Історія бібліотеки
В 1951 - 1955 р.р. при бібліотеці діяли гуртки художнього читання та літературно-творчий. В 1951 - 1952р.р. останнім керували викладачі Львівського державного університету ім. Ів. Франка, згодом львівська письменниця З. Б. Каменкович.
В 1959 р. започатковано роботу гуртка "Друзі бібліотеки".
1958 р. - початок різноманітної за формами і методами роботи по вихованню культури читання юних читачів. Цей термін вводиться в документи бібліотеки (плани, звіт).
В читальному залі виділяється довідково - бібліографічний фонд.
Започаткованго взаємодію з каналами масової інформації:
1954 - вперше звучать на львівському радіо підготовлені бібліотекою передачі, спрямовані на пропаганду дитячої книги і бібліотеки.
1960 - вперше в приміщенні бібліотеки знимається телепередача.
1958 - започатковано спільну роботу з кунотеатром "Піонер"
З практики роботи бібліотеки зникають такі форми наочної пропаганди як бібліотечний плакат, фотомонтаж, усні - голосні читання, лекції.
Методична робота
Сформовано в основному мережа самостійних дитячих бібліотек:
Історія бібліотекиУ 1959 році значно зросла мережа дитячих бібліотекв зв"язку з приєднанням до Львівської Дрогобицької області.
В центрі уваги методичної діяльності питання індивідуального керівництва читанням, пропаганда бібліотечно - бібліографічних знань.
На семінарах даються практичні завдання, організовуються показові масові заходи, які проводяться на базі кращих бібліотек.
З 1952 року проводяться постійнодіючі семінари для шкільних бібліотекарів спільно з ІУКВ. Обласна бібліотека приймає активну участь в підготовці наказу облвно "Про піднесення роботи шкільних бібліотек Львівської області" /1951/
З 1951 року бібліотека закріплена базою виробничої практики для студентів Харківського бібліотечного інституту.
1951 - створюється Методична Рада.