Новітня історія 2000-2009 р.р.

 

На початку ХХІ століття місією бібліотеки було визначено: «Бібліотека надає кожній дитині доступ до книги та інформації для набуття знань, духовного збагачення або для втіхи та розваги».
Ця місія й надалі залишається незмінною. Вступаючи у нове тисячоліття, бібліотека поставила перед собою стратегічну мету: створення нового образу бібліотеки – бібліотеки майбутнього, сучасної, відкритої для всіх, модернізованої, зручної для користувачів.
Реалізація стратегії розвитку бібліотеки передбачала: 
• виховання нового професійного мислення у персоналу бібліотеки;
• освоєння нових інформаційних технологій та оснащення бібліотеки сучасними технічними засобами;
• удосконалення структури бібліотеки;
• інноваційну діяльність;
• розширення соціального партнерства;
• міжнародну співпрацю.
Зміни в структурі бібліотеки

У 2005 році на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Львівської обласної ради «Про вдосконалення управління спільною власністю територіальних громад області» було затверджено нову редакцію Статуту Львівської обласної бібліотеки для дітей. Бібліотека перейшла в комунальну власність, втративши в своїй назві слово «державна». Зміни відбулися і в структурі бібліотеки:
19 грудня 2002 р. в бібліотеці було урочисте відкрито Інтернет – центр, який став новою структурною одиницею. 
В 2008 році відділ естетичного виховання з багатьох причин (відсутність належного приміщення, відповідних кадрів та ін.), був реорганізований у кафедру видачі літератури з питань мистецтв. 
З 1 січня 2006 р. в бібліотеці було запроваджено платні послуги для студентів, що навчаються в гуманітарних закладах і користуються послугами бібліотеки, для цього при відділі обслуговування читачів – учнів 5-9 класів та організаторів дитячого читання створено сектор обліку, функції якого поступово розширювалися.
З метою оптимізації обслуговування користувачів абонементів було створено самостійний сектор абонементів для учнів всіх вікових груп, але з окремим кафедрами.
В зв`язку зі створенням в бібліотеці локальної мережі, збільшення кількості комп`ютерів, постійним оновленням їх парку, освоєнням сучасних програмних продуктів, збільшенням АРМів, необхідністю адміністрування електронного каталогу та власних БД бібліотеки, виникла необхідність розширення функцій Інтернет – центру. У 2008 році було створено відділ і введена посада завідувача відділом автоматизації бібліотечно – бібліографічних процесів. Інтернет - центр бібліотеки став складовою частиною цього відділу.
Робота з кадрами, підвищення кваліфікації

Робота з кадрами завжди була в центрі управлінської діяльності адміністрації бібліотеки.
Кількість спеціалістів зросла з 35 (2000-2003 р.р.) до 37. Штат бібліотеки був збільшений в зв`язку з відкриттям Інтернет – центру. 
Сьогодні з 34 бібліотечних працівників 27 (79%) мають вищу освіту, в т.ч. спеціальну (52%), з 7 спеціалістів з базовою освітою 3 мають середню спеціальну бібліотечну освіту.
Колективний стабільний, високопрофесійний: 16 працівників (47%) мають стаж роботи понад 20 років, 4 – понад 10 років (майже 12 %). На жаль, роки йдуть невпинно вперед, третя частина колективу мають вік за 50 років, тому одним з напрямків стратегії розвитку бібліотеки стало залучення молоді: випускників вузів та училищ культури і мистецтв.
В 2000-2004 р.р. реалізовувався проект соціальної і професійної адаптації молодих спеціалістів «Молодь в бібліотеці».
З 2000 – 2009 р.р. в бібліотеку прийшли на роботу 8 молодих спеціалістів
2000 - 1
2001 - 1
2002 - 2
2003 - 2
2006 - 1
2008 - 1
З них 7 – випускники Львівського училища культури і мистецтв, 1 – випускниця Рівненського гуманітарного університету. Всі спеціалісти з базовою спеціальною освітою, працюючи в бібліотеці, здобули вищу спеціальну освіту, навчаючись у Рівненському гуманітарному університеті та Львівському національному університеті ім.І.Франка.
Молоді в бібліотеці створюються умови для професійного зростання. Почавши з посади бібліотекаря, сьогодні 1-зав. відділом, 3-провідні бібліотекарі, 4-бібліотекарі 1-ої категорії.
Велике значення в професійному зростанні членів колективу надавалося навчанню поза бібліотекою. Ми вишукували будь яку можливість, щоб направити своїх працівників на навчання, здобувати гранти, спрямовані на підвищення кваліфікації, налагодження професійних контактів.
2001 рік – заступник директора бібліотека Лугова Л.А. пройшла стажування в бібліотеках США за програмою «Громадські зв`язки» - проект «Гармонія»
2003 -2009 р.р. – Курси підвищення кваліфікації в Державній академії керівних кадрів – 20 працівників бібліотеки
Спеціальний семінар – тренінг Центру безперервної інформаційно – бібліотечної освіти «Ресурси та можливості Інтернет для забезпечення потреб читачів публічних бібліотек» - 10 працівників
Тренінг «Інтернет для бібліотекарів» у Львівському центрі Програми розширення доступу та навчань в Інтернет (ІАТР) – 18 працівників
Навчання в школі мультимедійних технологій в м.Глівіце, Польща – 1 працівник
2008 рік – 3 працівників бібліотеки пройшли навчання в рамках проекту «Культосвітні заклади і активізація громад» Рівненського факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв і Фундації імені князів – благодійників Острозьких.
Працівники бібліотеки неодноразово нагороджувались почесними грамотами Міністерства культури, обласної держадміністрації, громадських установ, а у 2009 році заступнику директора бібліотеки було присвоєно звання «Заслужений працівник культури». 
Формування бібліотечного фонду та керування його розвитком

Одним з пріоритетних напрямків діяльності всі роки залишалося забезпечення бібліотеки документальними ресурсами, без чого неможливо якісне функціонування бібліотеки.
Головною перешкодою для якісного комплектування залишалось недостатнє фінансування бібліотеки на поповнення і оновлення документальних ресурсів.
У 2000-2002 р.р. було практично відсутнє державне фінансування і книжкові фонди поповнювалися значною мірою за рахунок спонсорської допомоги львівських видавництв. Слід згадати такі львівські видавництва, як Оксарт, Край, Сполом, Свічадо, Світ, Аверс, Кальварія, Світло і тінь, яки в ті роки допомагали бібліотеці. Поповнювався фонд також за допомогою подарунків авторів та приватних осіб. Проте, літератури для дітей середнього та старшого шкільного віку, якої так не вистачало, в ті роки видавалося недостатньо. Вирішити проблему наповнення фонду дитячими книгами в якійсь мірі допомагала Державна програма «Бібліотечна серія» (з 2005 р. – «Державна програма забезпечення розвитку і функціонування української мови»). Але, незважаючи на досить велику кількість надходжень (від 3 до 6 тис. на рік), ця література в більшості своїй була непрофільною для дитячої бібліотеки і не відповідала запитам читачів – дітей молодшого та середнього шкільного віку. Такі надходження не могли задовольнити попит наших дітей.
У 2003 – 2009 р.р бібліотека отримувала літературу ще по одній державній програмі: «Програмі соціально – значущих видань» (з 2007 р. – «Українська книга»), яку реалізовував Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
За рахунок реалізації «Програми забезпечення розвитку і функціонування української мови» Міністерства культури і туризму, у 2000 – 2008 р.р. бібліотекою було отримано 5740 примірників книг. За програмою «Українська книга» Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2003 – 2009 р.р. бібліотека отримала 1634 примірників книг.
У 2003 році Львівською обласною Радою було прийнято і профінансовано «Обласну програму поповнення бібліотечних фондів». Ця програма була затверджена до 2005 р., далі – продовжена на 2006 – 2010 р.р. 
З 2003 року створюються передумови для більш якісного комплектування та збільшення обсягів надходжень нових книг до бібліотеки. Але, головне, до бібліотеки знову почали надходити кошти на комплектування, а також з`явилась можливість самостійно розпоряджатися ними і планомірно комплектувати бібліотечний фонд.
З 2004 року діє ще одна обласна програма: «Програма підтримки вітчизняного книговидання» (засновник – Головне управління ЗМІ та поліграфії у Львівській області). За цією програмою у 2003 – 2009 р.р. бібліотека отримала 1701 прим.