1995 - 2002 р.р. Нові функції бібліотеки для дітей, формування нового іміджу бібліотеки.

Фонди:


Найважливішим напрямом роботи бібліотеки в ці роки стає інформатизація всіх процесів діяльності бібліотеки.
Розвиваючі інформаційну функцію, ставлячі перспективу оволодіння інформаційним простором, у 1993 році бібліотека почала комп`ютеризацію:
На сьогодні в бібліотеці працює За цей період придбано 6 РС, створено 6 АРМів, електронний каталог і картотеки бібліотеки налічують понад 40 тис. бібліографічних записів.
Грантом Міжнародного фонду “Відродження” “Дитяча Інтернет – журналістика”, якій виграла Державна бібліотека України для дітей, у 2001 році також профінансовано придбання 1 комп’ютера і оплачено фіксований час виходу в Інтернет. Завдяки цьому бібліотека працює з обдарованими дітьми області, зібравши іх в гурток “Дитяча Інтернет – журналістика”, а іх твори друкуються в Молодіжному комп’ютерному альманасі “Умка”
У 2002 році бібліотека стала переможцем конкурсу LEAP – II “Інтернет для читачів публічних бібліотек” і отримала грант Посольства США в Україні на відкриття Інтернет – центру. В грудні 2002 р. відкрито Інтернет – центр. Ця подія фактично стала початком ери входження бібліотеки у інформаційний простір.
Методична робота
З прийняттям в січні 1995 року Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” бібліотекам надаються великі права у самостійному визначенні змісту, напрямків і конкретних форм своєї діяльності. Методична діяльність спрямовується на розвиток творчої функції дитячих бібліотек. 
Новими характерними ознаками науково - методичної діяльності з початку 90 - х років стають:
• рекомендаційний характер методичних порад, вимоги стосуються лише технологічних процесів, дотримання стандартів;
• виконання конкретних замовлень на методичні послуги обласної бібліотеки; допомога на місцях стає конкретною, предметною;
• традиційні обстеження по вивченню діяльності на місцях набирають форми творчого спілкування;
• зменшується кількість виїздів на місця, кураторство набуває інформаційного характеру;
• посилюється аналітична діяльність;
• методична діяльність будується на втіленні в життя бібліотечних програм, що випливають з завдань сьогодення і спрямовуться на розвиток бібліотечної галузі.
Впродовж цього періоду бібліотека співпрацювала з науково - педагогічною бібліотекою, інститутом підвищення кваліфікації працівників освіти. З 1997 року обласна бібліотека для дітей як науково - методичний центр отримує статус “науково - консультативного центру з питань культурного розвитку дітей” (Примірні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні від 15.08.1997 р.).
У 1999 році зі зміною структури обласної бібліотеки науково - методичний відділ стає відділом науково - консультативної підтримки бібліотек, соціології, інновацій та маркетингу.
Щорічні семінари для ведучої ланки фахівців - заступників директорів ЦБС області по роботі з дітьми присвячувались розкриттю актуальних тем :
• пріоритетні напрямки удосконалення бібліотечної роботи з дітьми;
• дитяча бібліотека і суспільство;
• статус і сфери впливу бібліотеки на всебічний розвиток дитини;
• впровадження інновацій в бібліотечне обслуговування дітей;
• соціальний престиж бібліотеки як умова її розвитку сьогодні;
• законодавчі та нормативні документи бібліотечної справи тощо.
Для проведення навчання активно використовувались такі форми: творчі дискусії, професійне спілкування, діалоги, ділові зустрічі, круглі столи тощо; проводилися уроки майстерності, майстер - класи, застосовувались відеозаписи.
Бібліотека щорічно приймала участь в спільних заходах трьох обласних бібліотек - Днях керівника, Днях комплектатора, семінарах для завідуючих методичними відділами ЦБС, де піднімались актуальні питання роботи бібліотек з юними читачами.
Програмно - цільове планування допомагало створенню нової соціальної моделі бібліотеки. Програмами охоплювалися цикли заходів на допомогу формуванню нового ядра фонду дитячої книги в кожному регіоні, робота з дітьми - інвалідами (1993 - 1995 р.р.), створення бібліотеки сімейного читання (1998 - 2000 р.р.).
Виникла й зовсім нова функція для обласної бібліотеки для дітей - розподіл між бібліотеками і забезпечення доставки на місця літератури, що приходила цільовим призначенням з Києва (Бібліотечна серія Міністерства культури і мистецтв України, література з християнської місії), а також такої, що дарували бібліотеці в зайвій кількості крайові видавництва тощо.
В єдиному науково - методичному просторі для бібліотек області мали місце і обласні огляди, конкурси, що стимулювали розвиток творчості, орієнтували на нове мислення кадрів, піднімали імідж бібліотек, окремих працівників.
1999 рік - обласний конкурс професійної творчості “Бібліотечні зірки” в номінації “Книжкова виставка”
2000 – 2002 обласний конкурс професійної майстерності «Бібліотечні зірки»
Бібліотека забезпечувала участь бібліотек області у всеукраїнських заходах: конкурсах дитячої творчості “О мово моя, душа голосна України”, сімей - ерудитів “Від роду до народу”, історико - культурній вікторині “Я пізнаю світ” та ін.
Народжується нова функція обласної бібліотеки: маркетингово - соціологічна. Проводяться соціологічні дослідження, робиться акцент на впровадження нововведень, інноваційних процесів в практику роботи бібліотек області.
В 1999 році у відділі науково - консультативної підтримки бібліотек з’явилися нові за своїми функціями картотеки:
• Інформаційний банк данних “Інноваційні бібліотечні технології”
• Банк фактографічної інформації “Освіта. ХХIстоліття”.
Управління бібліотекою. Кадрове забезпечення. 
Десятиліття в бібліотеці працював високопрофесійний, стабільний колектив, колектив однодумців. Не мінявся склад керівників та завідуючих відділами, більше 60% провідних спеціалістів. 
Порівняльна характеристика:
1990 рік - 32 бібліотечних працівники, вища освіта - 21 прац. (65%), вища 
бібліотечна - 17.
1999 рік - 32 бібліотечних працівники. з вищою освітою - 23 прац. (72%),
з вищою бібліотечною - 13.
В 1994 році замість сектору був створений відділ масової роботи, відділ естетичого виховання отримав нову назву - “відділ мистецтв”, що більш конкретно визначає зміст роботи відділу. В 1997 році був ліквідований як самостійний підрозділ сектор обслуговування керівників дитячого читання та нестаціонарних форм роботи (в зв’язку з наказами про скорочення штатів). З припиненням повноцінного фінансування бібліотеки згасає функція бібліотеки як центру МБА в галузі дитячої літератури, припинено роботу цього підрозділу в 1995 році. У 1998 році в структуру бібліотеки введена бухгалтерія (до цього бібліотека обслуговувалась ЦБ установ культури).
У 1999 році в дію була введена нова структура бібліотеки, яка увібрала в себе всі іноваційні зміни в діяльності сучасних бібліотек, вона постійно удосконалюється.
Структура Львівської державної обласної бібліотеки для дітей
Дирекція
1. Відділ формування та організації фондів і каталогів
2. Відділ зберігання, гігієни і реставрації фондів
3. Сектор обліку користувачів 
4. Відділ обслуговування дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку і учнів 1-4 класів: 
• Читальний зал
5. Відділ обслуговування учнів 5-6 класів, учнів 7-9 класів та організаторів дитячого читання:
• Читальний зал для учнів 5-9 класів та організаторів дитячого читання;
• Кафедра видачі і роботи з кінофотофонодокументами, літературою з питань мистецтва 
6. Сектор абонементу для дошкільників, учнів 1-4, 5-6, 7-9 класів 
7. Відділ реклами книги і бібліотеки, організації дозвілля і розвитку творчих здібностей користувачів - дітей
8. Відділ інформаційних та довідково – бібліографічних послуг
9. Відділ науково – консультативної підтримки бібліотек, соціології, інновацій та маркетингу
10.Відділ автоматизації бібліотечно – бібліографічних процесів:
• Інтернет – центр.
11.Бухгалтерія
12.Відділ матеріально – технічного забезпечення та господарського обслуговування
Кадри ЛОДБ


Директори
1944-1962- Лєбєдєва Віра Миколаївна
1962-1984- Муха Марія Іванівна
1984- Косоногова Валентина Володимирівна