1990 – 1995 р.р. Робота бібліотеки в умовах економічних і соціальних перетворень в суспільстві.

З 1991 року бібліотека визначається як регіональна книгозбірня української національної дитячої книги.
У 1991 -1994 роках формується ядро літератури з історії України, її культури, етнографії.
У 1990 році у фонди бібліотеки вливається духовна література для дітей.
У 1993 році кількість духовної літератури у фонді досягає 700 прим., в 1991 році бібліотека звертається до послуг незалежних видавництв: у Львові - “Червона калина”, “Фенікс”, в Дрогобичі - “Відродження”; видавництв при громадських організаціях: “Меморіал”, “Просвіта”, видання яких є надзвичайно актуальними з огляду на процеси, що відбуваються в суспільстві.
Розширюється коло джерел комплектування, бібліотека входить в ділові контакти зі всіма видавництвами, установами, що видають друковану продукцію в місті і області.
У 1991 році було прийнято рішення про створення архівного фонду дитячої книги з літератури попередніх років видань (за принципом: останній примірник книги, виданий дитячими видавництвами в Україні, залишався в складі архівного фонду).
Фонди:


Робота з читачами:
Робота бібліотеки на допомогу у вивченні та розширенні знань шкільної програми стає пріоритетним напрямом діяльності.
Переважають такі форми роботи як літературні мандрівки (в т.ч. етнографічні по окремій книзі, слайд - мандрівки), літературні ігри (фольклорні та ін.), гра “Поле літературних чудес”, вікторини і слайд - вікторини, турніри (ерудитів, літературні, казкові), літературні, музичні години, колективні бесіди, слайд - бесіди, інформаціїні огляди, книжкові свята (в т.ч. фольклорні, фольклорно - етнографічні), тижні книги, вечори відпочинку в бібліотеці тощо.
У 1992 році бібліотека - ініціатор відродження свята “Жовтень - місяць книжки”, яке проходило на землях Галичини з 1924 по 1941 рік за ініціативою “Просвіти”.
У 1994 році вперше проводиться як самостійна форма урок державності, розширюється тематичний аспект ігор, мандрівок (екологічна гра, географічна мандрівка), запрацював літературний ярмарок.
Пріоритет надавався заходам з народознавства, які пропагували фольклор, традиції і звичаї народу, поглиблювали знання з рідної історії, етнографії, мистецтва.
Довідково - бібліографічне, інформаційне обслуговування.
Велика увага приділяється роботі по формуванню і постійному удосконаленню довідково - бібліографічного апарату. Створюється велика кількість допоміжних тематичних читацьких картотек:
• Картотека бібліотечних колекцій (американської дитячої книги, дитячої україніки, духовної літератури)
• Українські народні звичаї в сучасному побуті
• За сторінками періодичних видань української еміграції
• Календарні свята
• Художні твори на сторінках періодичної преси
Створено нові картотеки книг, періодики: “дитячої україніки” (книги для дітей видані діаспорою), “За сторінками періодичних видань української еміграції”.
Розвиваючі інформаційну функцію, ставлячи далеку перспективу оволодіння інформаційним простором, у 1993 році бібліотека розпочала комп’ютеризацію.