1985 - 1990 р.р. Роки осмислення і аналізу реальних справ в обслуговуванні читачів, демократизація діяльності бібліотеки

У 1985 посинається перебудова діяльності бібліотеки. Основні напрями перебудови:
Демократизація трудового, громадського життя колективу
Різко скорочено кількість виробничих нарад
Здійснюється вивчення думки колективу шляхом анкетування
Для вивільненя часу введено бланк - планування на аплікаційних формах.
Відмінено КСУЯП, соціалістичне змагання, випуск виробничих стіннівок
Спрощено структуру профкому
Фонди: значно збільшено кількість передплати періодичних видань. У 1989 - 1990 р.р. змінено принципи формування фонду. Бібліотека ставить собі за мету забезпечення у нових надходженнях переважаючої кількості літератури українською мовою, найповніше представлення продукції українських видавництв; вичерпне комплектування літературою з українознавства, краєзнавства.
Методична робота:
Значно зменшено кількість інформацій , які вимагались відбібліотек області
Методична робота проводиться на замовлення дит. бібліотек
Вводиться зворотній зв"язок, за допомогою якого вивчається ефективність мет. роботи
В системі підвищення кваліфікації запроваджено "круглі столи"
Запроваджується цільова програма "Бібліотека - методичний центр"
1986 - новий Статут та структура ЛОДБ
1989 - 1990 р.р. - Запроваджено нову структуру бібліотеки
1990 - бібліотека переходить на нові умови господарювання
Робота з читачами:
Повернення до реальних читачів, відмова від запису до бібліотеки класами, книгоношення в класи, спрощення ведення читацьких формулярів, відмова від формальних аналізів читання, поміток.
Новий розподіл книг між абонементом і чит. залом, комплектування абонементу періодичними виданнями, гостродефіцитною літературою.
Нова функція бібліотеки - Бібліотека - центр змістовного дозвілля читачів
Організація літніх ігротек, Літніх програм читання.
Працюють творчі гуртки - Клуб любителів фантастики, гурток юних паоетів "Джерельце" /1988 -/
На запити читачів знімаються ксерокопії окремих творів, їх частин.
До розумних меж приводиться наочне оформлення бібліотеки, теми книжкових виставок відповідають інтересам і запитам читачів, відбувається деполітизація наочної пропаганди.
1989 - інформаційне агенство США дарує бібліотеці англомовну колекцію американської дитячої книги