1969 - 1985 р.р. Становлення бібліотеки як наукового, інформаційного центру

З 1969 року бібліотека має свій Статут, згідно якого стає не лише культосвітнім, виховним закладом, але й науковим інформаційним центром в галузі дитячої літератури.
Відбуваються якісні зміни в організації роботи бібліотеки:
1969 - відкрито абонемент для читачів середнього шкільного віку
Відділ зберігання літератури
Створюється окремий бібліографічний відділ
1972 - Введено посаду заступника директора по науковій роботі
засновано відділ нотно - музичної літератури
1977 - сектор МБА реорганізовано у відділ МБА
1974 - 1976 - введено наукову організацію праці /нормування процесів роботи, положення про відділи, посадові інструкції тощо/
1976-1977 - запроваджено планову самоосвіту працівників
організовуються теоретично - практичні конференції, діє Університет культури
1980 - запроваджено професійне свято - День бібліотекаря /в межах бібліотеки/
Фонди 
З 1969 р. бібліотека комплектується не лише літературою але й кінофотофонодокументами /грамплатівками, діафільмами, слайдами/
Бібліотека переводить фонди і систему каталогіва на нові таблиці ББК.
Робота з читачами
Період бурхливого народження розмаїття масових форм роботи з читачами. Основні з них:
цикли заходів, читацькі конференції, обговорення книг, літературні і літературно - музичні вечори, турніри, уроки /мужності, етики, трудової слави, естетичного виховання, ленінські, краєзнавчі і т.ін./ Дня, тижня, декади, пропаганди літератури.
В бібліотеці працюють:
клуб цікавих зустрічей, школа ввічливості, школа юного правознавця, лекторій “Шлях у професію", лекторій "Люби прекрасне", ”Піонерський музичний клуб”, гурток "Юний бібліотекар", клуб любителів фантастики.
Колектив у творчому пошуку, проводяться читацько - глядацякі конференції, університет педагогічних знань для батьків. Це період активного творчого співробітництва з дитячими театрами Львова - ляльковим і юного глядача.
Методична робота
Науково - методична діяльність забезпечує новий етап бібліотечної справи - централізацію:
І етап 1975 -1980 - створені ЦБС
ІІ етап 1980-1985 - розвиток і удосконалення діяльності ЦБС
ЛОДБ - організатор естафет:
1970 - до 100 річчя з дня народження В.І Леніна
1972 - 50 - річчя утворення СРСР
1975 - наш радянській спосіб життя
1983 - Високі моральні якості - кожній радянській людині 
оглядів 1978-1980 - всесоюзний конкурс "Есть встать в строй", присвячений 35 - річчю Перемоги /військово - патріотичне виховання/
1980 - Республіканський огляд - конкурс діяльності бібліотек, присвячений 110 річниці з дня народження В.І.Леніна та ін., присвячених знаменним датам в житті СРСР.
Проводяться взаємоперевірки бібліотек по всім напрямкам їх діяльності. Створюються обласні школи передового досвіду, які діяли впродовж 1970-1986 р.р.