ПОЛОЖЕННЯ про обласний конкурс дитячого читання «КНИГОМАНІЯ-2017»

ПОЛОЖЕННЯ про обласний конкурс дитячого читання «КНИГОМАНІЯ-2017»

Шановні колеги, 

Дякуємо Вам за багаторічну співпрацю та інформуємо, що традиційний 13 Конкурс дитячого читання «Книгоманія» відбудеться за таким календарним планом-графіком: 

  • відбірковий (за бажанням директорів НЗ) – до 1 березня;
  • бібліотечний – до 15 березня;
  • міський/районний – до 1 квітня;
  • обласний – до 1 травня;
  • 1-3 червня 2017 р. – заключний етап: Фестиваль дитячого читання «Книгоманія» у Львові.

На кожному етапі визначаються по 2 переможці – по одному з 6-го і 7-го класів, які отримають звання «Суперчитач школи», «Суперчитач бібліотеки», «Суперчитач району/міста», «Суперчитач області».

Конкурс в області у 2017 році вважається проведеним, якщо координатори конкурсу на місцях надішлють організаторам:

  • протоколи відповідних етапів;
  • списки дітей, які взяли участь у кожному етапі Конкурсу;
  • рейтингові списки книжок, які прочитали учасники при підготовці до конкурсу (тільки книжки, що не входять до шкільної програми);
  • списки переможців кожного етапу;
  • фото та інші матеріали (за бажанням). 

Пропонуємо детальніше ознайомитись з умовами Конкурсу. 

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс дитячого читання
«КНИГОМАНІЯ-2017»

1.    Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення обласного конкурсу дитячого читання «Книгоманія-2017» (далі – Конкурс).

         1.2. Конкурс проводиться з метою:

- підвищення рівня культурної компетентності дітей через заохочення їх до систематичного читання; розвитку комунікативних навичок, критичного мислення, кращої соціалізації і самореалізації завдяки читанню;

- підвищення суспільного значення і ролі шкільних, сільських і дитячих бібліотек в процесі соціальної адаптації і набуття культурної компетентності дітей;

- сприяння створенню належних умов для рівного доступу до книжок і літератури на різних, у тому числі електронних, носіях, незалежно від рівня розвитку дітей, їхніх фізичних та інтелектуальних можливостей, забезпеченості і місця проживання.

         1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

- активізація роботи шкільних, сільських, дитячих та юнацьких бібліотек;

- покращення комунікації і взаємодії між шкільними, сільськими, дитячими та юнацькими бібліотеками;

- збільшення кількості читачів у шкільних, дитячих та сільських бібліотеках;

- популяризація найкращих надбань української і світової класичної та сучасної літератури;

- консолідація зусиль громадськості, державних і недержавних установ і організацій, засобів масової інформації для вирішення проблеми дитячого читання.

2.   Учасники Конкурсу 

2.1. Учасниками Конкурсу є всі охочі учні 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі – НЗ) та читачі сільських, дитячих і юнацьких бібліотек області (далі – учасники Конкурсу).

3.    Організація, умови, строки проведення Конкурсу

3.1.Конкурс проводиться у чотири етапи:

- відбірковий (за бажанням директорів НЗ) – до 1 березня;

- бібліотечний – до 15 березня

- міський/районний – до 1 квітня

- обласний – до 1 травня

Вказані дати – орієнтовні. Між етапами має минути не менше, ніж 2 тижні, а результати конкурсу мають надійти в Оргкомітет не пізніше, ніж 15 травня.

Конкурс завершується Фестивалем дитячого читання «Книгоманія», який проводиться у Львові 1-3 червня 2017 р. Організатором Фестивалю є ГО «Форум видавців».

4.    Порядок проведення Конкурсу

Перший (відбірковий) етап Конкурсу проводиться в усіх НЗ області, які виявили таке бажання і повідомили про це Оргкомітет електронним листом до 1 березня. Координатор (шкільний бібліотекар або призначений директором школи вчитель) заохочує дітей до участі в Конкурсі, розповідаючи про можливість здобути перемогу і стати учасником Фестивалю дитячого читання «Книгоманія».

До участі у відбірковому конкурсному змаганні допускаються учасники, які прочитали і зробили записи у Читацькому щоденнику про 2-3 прочитані книжки, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури. Координатор має стежити за тим, щоб учасники конкурсу прочитали різні книжки, щоб зменшити імовірність повторів на відбірковому змаганні, допомагає учасникам підготуватися до виступів. Тривалість виступу кожного учасника не повинна перевищувати 5 хв. Порядок виступів  визначається жеребкуванням. Члени журі обирають, яку книжку з поданого переліку представлятиме кожен учасник. Рішення Журі оголошується публічно відразу ж після закінчення змагання.

Переможці (по одному переможцю з 6 і 7 класів) отримують звання «Суперчитач школи» і беруть участь у наступному бібліотечному етапі Конкурсу.

Координатор повідомляє переможців про умови, місце і дату проведення наступного етапу, передає реєстраційні документи та протоколи засідань журі координаторові другого етапу.

Другий (бібліотечний) етап проводиться для переможців першого (відбіркового) етапу в дитячій (сільській) бібліотеці, яка обслуговує учнів найближчих шкіл. Завідувач бібліотеки-філії стає координатором другого етапу або ж призначає одного з працівників бібліотеки.

Формат проведення другого етапу аналогічний першому, але: учасники перед початком конкурсу представляють членам журі свої Читацькі щоденники, які мають містити записи про 5 прочитаних книжок, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури, включно з книжками з відбіркового етапу. Кожен учасник розповідає про будь-яку одну книжку зі свого списку, на вибір журі. Форма виступу довільна (крім комп’ютерної презентації). Тривалість виступу не може перевищувати 5 хв.

Члени журі оцінюють виступ кожного учасника за 12-бальною шкалою, керуючись особистими враженнями.

Переможці другого етапу (по одному з 6 і 7 класів) отримують звання «Суперчитач бібліотеки» і беруть участь у третьому (районному/міському) етапі.

Координатори другого етапу повідомляють переможців про умови, місце і дату проведення третього етапу, передають протоколи засідань журі координаторові третього етапу в електронному вигляді.

Третій (міський/районний) етап Конкурсу проводиться для переможців другого етапу у визначені терміни в міських/районних бібліотеках для дітей.

Формат проведення третього етапу аналогічний першому (другому), але: учасники перед початком конкурсу представляють членам журі свої Читацькі щоденники, які мають містити записи про 7-8 прочитаних книжок, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури, включно з книжками з відбіркового етапу

Переможці третього етапу отримують звання «Суперчитач міста/району» і беруть участь у четвертому (обласному) етапі.

Координатори третього етапу повідомляють переможців про умови, місце і дату проведення четвертого етапу, передають протоколи засідань журі координаторові четвертого етапу в електронному вигляді.

Четвертий (обласний) етап проводиться для переможців 3 (районного/міського) етапу, окремо для учнів 6 і 7 класів.

До участі допускаються переможці третього етапу, які надали на розгляд Журі свої Читацькі щоденники, що містять записи про 10 прочитаних книжок, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури, включно з прочитаними в попередніх етапах. Черговість виступів учасників, час для підготовки, оцінювання і визначення переможців проводиться аналогічно попереднім етапам.

Переможці цього етапу конкурсу отримують звання «Суперчитач області». Вони стають учасниками фестивалю дитячого читання «Книгоманія», який проводиться у Львові 1-3 червня 2017 року.

Якщо переможець попереднього етапу з різних причин не може взяти участь у наступному, він вибуває з Конкурсу, його заміна іншим Учасником Конкурсу не дозволяється.

Координатор четвертого етапу Конкурсу надсилає заповнений протокол та інформацію про підсумки проведення Конкурсу в області в обласний Оргкомітет та ГО «Форум видавців» не пізніше 15 травня 2017 р.

5.    Журі. Критерії оцінювання. Нагородження переможців 

5.1. Координатор кожного етапу Конкурсу формує журі у складі 3, 5 або 7 осіб з числа бібліотекарів, вчителів, журналістів, письменників, громадських діячів, переможців конкурсу «Книгоманія» попередніх років. Батьки та інші особи запрошуються на змагання як спостерігачі.

5.2. Виступи Учасників Конкурсу та їх оцінювання відбуваються публічно, в присутності членів журі, інших Учасників Конкурсу та спостерігачів.

5.3 Черговість виступів визначається жеребкуванням. Учасників відразу повідомляють про їхній порядковий номер.

5.4.Члени журі обирають кожному учасникові книжку для виступу з його списку прочитаних книжок, слідкуючи, щоб учасник в кожному етапі представляв іншу книжку, а також, щоб різні учасники, за можливості, в межах одного етапу представляли різні книжки. 

5.5. Результати виступів кожного Учасника Конкурсу фіксуються у Протоколах відповідного зразка, які заповнює кожен член журі. Після цього координатор на підставі протоколів журі визначає середній бал кожного учасника і заносить його в протокол. Виступи оцінюються за 12-бальною шкалою, при цьому бажано, щоб оцінки кожного члена журі були диференційованими в усьому діапазоні оцінювання.

5.6. У кожній віковій категорії на 1-4 етапах за результатами оцінок всіх членів журі визначається по 1 переможцю. Якщо ж два чи більше учасників конкурсу в кожній віковій категорії набрали однакову кількість балів, між ними влаштовуються додаткові змагання у формі, обраній членами журі, крім письмових тестів, проведення яких в цьому конкурсі не передбачене. Результати додаткових змагань також фіксуються у Протоколі.

5.7. Після визначення переможців кожного етапу у кожній віковій категорії їх оголошують «Суперчитачами».

5.8. Пропозиції та зауваження щодо організації та проведення конкурсу від батьків учасників конкурсу та спостерігачів надсилаються до Організаційного комітету впродовж 3-х робочих днів після закінчення етапу.

6.    Оголошення підсумків Конкурсу

6.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційних сайтах обласної державної адміністрації, районних/міських адміністрацій області, обласної бібліотеки для дітей та залучених партнерів.

6.2. За результатами Конкурсу оприлюднюється рейтинг шкіл, районних, міських бібліотек та  найкращих організаторів Конкурсу.

7.    Відзначення Учасників Конкурсу та фінансування

7.1. Кожен учасник кожного етапу має отримати Сертифікат участі. Макет Сертифіката надсилається координаторам 1-4 етапів електронною поштою. За можливості, його потрібно роздрукувати на кольоровому принтері.

ГО «Форум видавців» не має фінансових можливостей зробити це для всіх учасників.

7.2. Переможці 1-4 етапів у кожній віковій категорії отримують звання і дипломи відповідного рівня та зразка.

Макети дипломів переможців 1-2 етапу «Суперчитач школи» та «Суперчитач бібліотеки» надсилаються координаторам електронною поштою. За можливості, їх потрібно роздрукувати на кольоровому принтері.

ГО «Форум видавців» не має фінансових можливостей зробити це для всіх учасників.

 Дипломи переможців 3-4 етапу «Суперчитач міста/району» та «Суперчитач області» в необхідній кількості ГО «Форум видавців» надсилає координаторам» після отримання від них звітних документів.

7.3. Вручення дипломів і відзначення переможців етапів відбувається на урочистих заходах, що проводяться в НЗ і дитячих бібліотеках.

7.4. Переможці четвертого (обласного) етапу отримують звання і диплом «Суперчитач області» та  стають учасниками Фестивалю дитячого читання «Книгоманія», який проводиться у Львові 1-3 червня 2017 року.

7.5. Приїзд переможців до Львова на Фестиваль дитячого читання «Книгоманія» буде забезпечуватись за їх рахунок.

ГО «Форум видавців» на час перебування переможців у Львові забезпечує тільки їх проживанням та готує для них спеціальну програму.

7.6. Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, виділені органами місцевого самоврядування та інші, не заборонені законодавством України. 

Адреса Оргкомітету:

ГО «Форум видавців»
м. Львів, а/с 6644
e-mail: [email protected]
bookforum.com