Krysztełewa O. „Mini – słowniczek Ukraińskich współczesnych Ilustratorów”