Українському пласту - 100

Зображення для новини 'Українському пласту - 100'

 Видання присвячене 100-річчю від дня заснування Пласту. Пам’ятка містить цікаві факти про цю молодіжну організацію, а також бібліографічний та вебліографічний списки.

      Рекомендовано для широкого кола читачів.

Укладач: А.П. Якимова

Верстка та обкладинка: Л.В. Тацій

Відповідальна за випуск: Л.А. Лугова

     Пласт – українська  скаутська організація, мета  якої - сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню молоді на засадах християнської моралі. Пласт розвиває духовні, розумові, соціальні і фізичні прикмети своїх членів, плекає серед молоді традиції  її предків і передання та розуміння її історії, культури та національних традицій.

      Пласт був створений  невдовзі після заснування скаутського руху англійським генералом Робертом Бейден-Пауелом в 1907 році. У 1908 році  Бейден-Пауел видав книжку «Скаутинг для хлопців», яка була переведена багатьма мовами світу.  Українською мовою її переклав  д-р Олександр Тисовський, один із засновників перших пластових (скаутських)  гуртків при Академічній гімназії у Львові. Олександр Тисовський розробив систему пластових завдань, які мали виконати пластуни для того, щоб отримувати нові знання та вдосконалювати себе.  За кілька місяців  діяльності, 12 квітня 1912 року, першу пробу на ступінь «учасника» здали та прийняли  Пластову присягу на Вірність Богові  та Україні близько 40 осіб. Цей  день  вважається  офіційною  датою заснування Пласту. Присягу приймав сам  Олександр Тисовський.  У становленні пластових частин важливу роль відіграли співзасновники й організатори Пласту  Петро Франко ( син Івана Франка) та Іван Чмола – обидва на той час були студентами Львівського університету. Впродовж 1912 року пластові гуртки поширилися по всій Галичині. Пластуни відзначилися тим, що брали активну участь у розбудові і захисті своєї держави, були активними учасниками визвольного руху та війн за незалежність УНР та ЗУНР. Історія українського Пласту багата і цікава.

      Нині Пласт – найбільша і найдавніша українська скаутська організація, яка діє у восьми країнах світу:  Австралії, Аргентині, Великобританії, Канаді, Німеччині, Польщі, Словаччині та США.

       Для досягнення виховних цілей Пласт застосовує власну унікальну методу виховання, основні принципи якої полягають у добровільності членства в організації, вихованні і навчанні через гру та працю, поступовій програмі занять і випробувань, гуртковій системі самоорганізації, заохоченні ініціативи і самоврядування, пізнанні природи і житті серед природи, підтримці спеціальних зацікавлень і здібностей дітей та молоді.
       На відміну від більшості скаутських організацій світу,  де членство завершується із досягненням 25-ліття, членство в Пласті  є пожиттєвим. Умовний віковий поділ передбачає 4 вікові категорії: новаки (6-12 років), юнаки (12-18 років), старші пластуни (18-35 років) та пластуни-сеніори (від 35 років). Виховна та адміністративна праця в Пласті здійснюється старшими пластунами та пластунами-сеніорами виключно на волонтерських засадах.     

     Відзнакою всього українського Пласту є український Тризуб і біла трилиста лілея, по-мистецьки сплетені в одну гармонійну цілість. Трилиста лілея - це відзнака скаутів у всьому світі, у різних країнах по-різному поєднана із іншими символами.
Цей герб став символом ідейної єдності цілого пластового руху - на рідних землях та поза їх межами. Три листки лілеї пригадують три головні обов'язки пластуна, а тризуб вказує на те, що Пласт - це українська організація молоді.                             

     Гімном Пласту – є пісня «Цвіт України», перший куплет якої склав О. Тисовський, а інші два запозичені з поезії Івана Франка «В дорогу».

      Гасло пластунів -  «Готуйсь». Юнаки ж вітаються словом СКОБ. Слово саме собою означає назва орла – скоба білохвостого. Пластуни прийняли його як свій символ. Літери української назви орла є початковими літерами чотирьох слів, що  висловлюють істотні прикмети доброго пластуна або ж кажуть йому, яким йому треба бути:

Сильним розумом та тілом.
Красним душею.
Обережним у своїх думках та планах.
Бистрим у думках та ділах.
Отже, С.К.О.Б.

      Нині  Пласт в Україні  – це близько 10 тисяч членів. 130 осередків  організації  діють у 24 областях України та Автономній республіці Крим. Пласт активно співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями, реалізуючи різноманітні соціальні та виховні програми. Впродовж року Пласт в Україні проводить понад 100 виховних таборів різної спеціалізації: спортивні, морські, з повітроплавання, мистецькі, лижні, альпініські, археологічні, кінні, екологічні тощо. У таборах пластуни практично закріплюють знання і уміння, здобуті впродовж року на щотижневих заняттях. Окрім таборів відбуваються акції різного спрямування – спортивні змагання спартакіади, фестиваль пластової  творчості «День пластуна», міжнародний захід «Вифлиємський вогонь миру», інтелектуальні змагання «ПлаЗма» і «Орликіада»…

       Сьогодні українському Пласту виповнюється 100 років!

          Про історію української  молодіжної організації Пласт
читайте:

 1.        Бейден-Пауел оф. Гілвел. Пластування для хлопців [Текст] / Бейден-Поуел оф. Гілвел; автор. пер. з англ. О. Кульчицького ; конференція УПО і ПУСО. – 2-е укр. вид. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. – 302 с. : іл. – (Пластова б-ка).
 2.        Джулинська, Тетяна. Пластовий довідник  [Текст] / Т. Джулинська; мистецьке оформл. Ю. Онух. – Торонто : Головна Пластова Булава, 1999. – 230 с. : фотоіл.
 3.        Життя в Пласті [Текст] : вибране : із однойм. підруч. О. Тисовського / упоряд. С. Корчинський. – Івано-Франківськ, 1992. –  79 с.: іл.
 4.        Мандрівка Пласту в ЗСА [Текст] : хроніка Організації Української Молоді Пласт: 1949-99. – Нью-Йорк, 2001.- 528 с.: фотоіл.
 5.        Савчук, Борис. Український Пласт : 1911-1939 [Текст] / Борис Савчук. – Івано-Франківськ: Лілея -НВ, 1996. – 267 с.: фотоіл. – Бібліогр.: с. 250-264.
 6.        Сич, Олександр. Пласт : нарис витоків, історії, сьогодення [Текст] / О. Сич. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. – 75 с. – (Пластова б-ка). – Бібліогр.: с. 69-74.

Вебліографія

 1.     Машніков М.Є. Українська скаутська організація "Пласт"  [Електронний ресурс] // Портал магістрів ДонНТУ
 2.  – Електрон. дан. (1 файл) . – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2010/etf/mashnikov/ind/index.htm (дата звернення 05.04.12). - Назва з екрану.
 3.     Національна організація скаутів України  [Електронний ресурс] // Вікіпедія – Електрон. дан. (1 файл) . – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BD%D0%B8 (дата звернення 05.04.12). - Назва з екрану.
 4.     Пласт (організація) [Електронний ресурс] // Вікіпедія – Електрон. дан. (1 файл) . – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) (дата звернення 05.04.12). - Назва з екрану.
 5.     Українська Скаутська Організація Пласт [Електронний ресурс] // Repetitor.ua – Електрон. дан. (1 файл) . – Режим доступу: http://referat.repetitor.ua/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82 (дата звернення 05.04.12). - Назва з екрану.

! Також зазирніть на “Пластовий портал”
http://www.plast.org.ua/plast/fact-list