Всеукраїнський конкурс «Кращий переклад 2011»

24.10.2011 14:56

ПОЛОЖЕННЯ

Про Всеукраїнський конкурс «Кращий переклад 2011»

 1. Загальні положення

1.1. Конкурс  «Кращий переклад 2011» проводиться з метою:

 • заохочення дітей до вдосконалення та поглиблення знань з іноземної мови

 • підтримки та розвитку дитячої творчості у формі самостійного літературного перекладу

 • формування та виховання у підлітків любові до літературного слова шляхом власної перекладацької діяльності

 • заохочення дітей до самостійних перекладів

 • вироблення в них навичок до самостійного роботи над перекладом з оригіналів світової літератури на українську мову

 • пошуку і підтримки талановитої та обдарованої молоді

1.2. Завдання конкурсу: виявлення та підтримка талановитих, здібних дітей, здатних до творчої перекладацької діяльності.

1.3. Конкурс є відкритим. Організація та проведення конкурсу здійснюється Національною бібліотекою для дітей та Творчим клубом «Марко та Харко».

2. Умови конкурсу

2.1. У конкурсі беруть участь учні середнього та старшого шкільного віку (7-11 класи) середніх навчальних закладів, читачі шкільних, районних (міських) та обласних бібліотек для дітей.

2.2. Для організації та проведення конкурсу створюються оргкомітети та журі, до складу яких входять бібліотекарі та письменники і перекладачі, члени клубу «Марко та Харко».

2.3. Учасники повинні виконати такі завдання:

 • Написати творчу автобіографію

 • Виконати переклад українською мовою одного із запропонованих текстів (із) зарубіжних літературних творів англійською, французькою або німецькою мовами, які представлені організаторами в оригіналі.

 • Готові матеріали переслати на конкурс в електронному вигляді у форматі Word; гарнітура (шрифт) Times; форматування: кегель 14; міжрядковий інтервал – одинарний; абзацний відступ – 0,5; вирівнювання тексту – по ширині, для заголовка – по центру; поля – по два сантиметри (2 см) з усіх чотирьох боків (угорі, знизу, справа, зліва).

 • Участь у конкурсі означає, що автор надісланого на конкурс перекладу надає право на вільне використання цього перекладу (вільну публікацію) рекламно-видавничій фірмі "Коректа" з обов’язковим зазначенням імені автора перекладу.

2.4. Конкурс проводиться з 15 жовтня 2011 р. по 15 лютого 2012 р.

2.5. На конкурс приймаються роботи, які містять: (1) творчу автобіографію; (2) власний переклад одного з запропонованих організаторами конкурсу текстів українською мовою.

2.6. Роботи, надіслані на фізичну адресу Клубу чи НБУ для дітей назад не повертаються.

2.7. До участі у конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають умовам, що визначені цим положенням.

3. Організація конкурсу

3.1. Бажаючі взяти участь у конкурсі можуть отримати запропоновані організаторами для перекладу тексти на сайтах www.marko-ta-harko.іо.ua та www.korekta-vk.com.ua, www.chl.kiev.ua.

3.2. Готові роботи приймаються тільки в електронному вигляді на електронну адресу [email protected] з 15 жовтня 2011 р. до 15 лютого 2012 р. В разі застосування додаткових параметрів та інструментів форматування, не передбачених цими умовами, конкурсна робота може бути відхилена.

3.3. Кращі роботи визначаються з конкурсних робіт, які надійшли до оргкомітету до 15 лютого.

3.4. За результатами конкурсу визначаються перше, друге та третє місця, а також додаткові номінації, які визначатимуться складом журі поточно. Переможці та лауреати конкурсу нагороджуються грамотами.

3.5. Члени організаційного комітету конкурсу одночасно є і членами журі.

3.6. Оголошення та нагородження лауреатів конкурсу буде проведено 2 квітня 2012 року в м. Києві, в приміщенні НБУ для дітей під час проведення урочистих свят, присвячених Дню книги. Інформація про результати конкурсу, а також роботи лауреатів розміщуються на сайтах: www.marko-ta-harko.іо.ua та www.korekta-vk.com.ua, www.chl.kiev.ua.

3.7. Ті переклади, які матимуть найбільшу кількість відвідувань на вказаних вище сайтах, будуть також відзначені та нагороджені.

3.8. Роботи лауреатів конкурсу друкуються у спеціальному виданні (збірнику). Вихід цього видання у світ забезпечують видавець Вадим Карпенко та рекламно-видавнича фірма "Коректа" власним коштом.

4. Критерії оцінювання

4.1. Оцінюються такі показники:

 • вміння точно та влучно передати думку оригінального твору українською мовою
 • творчий підхід до літературного перекладу
 • володіння українською літературною мовою
 • наявність власного авторського стилю
 • коректність оформлення поданих на конкурс електронних матеріалів


Координатори конкурсу «Кращий переклад 2011»:
Рекламно-видавнича фірма «Коректа», м. Київ, вул. Героїв Сталінграду 17/21
Оксана Герасимчук
Тел. (044) 419-89-22. Моб. тел. 096 84 24 801 e-mail: [email protected]
НБУ на для дітей, м. Київ, вул. Баумана, 60
Алла Гордієнко
Тел. (044) 443-25-27                e-mail: [email protected]

Наші партнери