Каміло Хосе Села

Каміло Хосе  Села  [Електронний ресурс]:  [погляди , творчість]  //  Вікіпедія:   [сайт].  -  Електрон. дані.  -  Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wikі/Каміло_Хосе_Села   (дата звернення: 09.04.15).  -  Назва з екрана.

Камило Хосе  Села  [Електронний ресурс]:  [біографія]  //  noblit.ru:  [сайт]. –  Електрон. дані. – Режим доступу:  http://noblit.ru/Cela   (дата звернення: 09.04.15).  -  Назва з екрана.

Села Камило Хосе  [Електронний ресурс]:  [біографія, перелік творів]  //  ВВМ библилотека  :  [сайт].  -  Електрон. дані.  -  Режим доступу:  http://www.velib.com/biography/sela_kamilo/   (дата звернення: 09.04.15).  -  Назва з екрана.

Камило Хосе Села – Улей  [Електронний ресурс]:  [короткий зміст твору]  //  Энциклопедии  & словари  :  [сайт].  -  Електрон. дані.  -  Режим доступу:  http://enc-dic.com/short/Kamilo-hose-sela---ule-451/  (дата звернення: 09.04.15).  -  Назва з екрана.