Джон Максвелл Кутзее

Джон  Максвелл  Кутзее  [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості]  //  Вікіпедія  :   [сайт].  -  Електрон. дані.  -  Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Максвел_Кутзее  (дата звернення: 24.03.15).  -  Назва з екрана.

Джон (Джозеф) Максвелл Кутзее. Бесчестье  [Електронний ресурс]  :  [цитати]  //  ItMyDream  :   [сайт].  -  Електрон. дані.  -  Режим доступу :  http://itmydream.com/citati/book/dzhon-dzhozef-maksvell-kutzee-bescheste  (дата звернення: 24.03.15).  – Назва з екрана.

Проблематика романа-воспоминания  Дж. М. Кутзее «Молодость»  [Електронний ресурс]  : [рецензії]  //  Молодой  ученый  :  Електрон. дані. – Режим доступу :   http://www.moluch.ru/archive/51/6647/  (дата звернення: 24.03.15).  -  Назва з екрана.

Кутзее  Джон  Максвелл - афоризмы, цитаты, высказывания и изречения  [Електронний ресурс]  :  [цитати]    //  APHORISME.ru  :   [сайт].  -  Електрон. дані.  -  Режим доступу :  http://www.aphorisme.ru/by-authors/kutzee/?q=5975  (дата звернення: 24.03.15).  – Назва з екрана.