Джон Голсуорсі

Джон Голсуорсі  [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості, творчість]  //  Вікіпедія  :   [сайт].  - Електрон. дані.  - Режим доступу :  https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Голсуорсі  (дата звернення: 30.10.15).  -  Назва з екрана.

Джон Голсуорси  [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості, бібліографія,  нагороди, екранізації]  //  LiveLib :   [сайт].  - Електрон. дані.  - Режим доступу :   http://www.livelib.ru/author/6640  (дата звернення: 30.10.15).  - Назва з екрана.

Джон Голсуорси   [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості, фантастичне у творчості автора]  //  Лаборатория Фантастики :   [сайт].  - Електрон. дані.  - Режим доступу :    https://fantlab.ru/autor15258 (дата звернення: 30.10.15).  - Назва з екрана.

Джон Голсуорси    [Електронний ресурс]  :  [цитати]  //  Цитаты и афоризмы:   [сайт].  - Електрон. дані.  - Режим доступу :   http://quote-citation.com/topic/dzhon-golsuorsi   (дата звернення: 30.10.15).  - Назва з екрана. 

Наші партнери