Обласний конкурс дитячого читання «КНИГОМАНІЯ» 2016

Шановні колеги.

Дякуємо Вам за багаторічну співпрацю та інформуємо, що традиційний Конкурс дитячого читання «Книгоманія» відбудеться:

З метою подальшого широкого залучення дітей середнього шкільного віку до читання художньої літератури ми пропонуємо і цього року провести конкурс на власний розсуд. Бібліотека оцінює досягнення дітей за абсолютними чи відносними показниками.

На кожному етапі визначаються по 2 переможці – по одному з 6-го і 7-го класів, які отримають звання «Найкращий читач бібліотеки», «Найкращий читач району/міста».

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс дитячого читання
«КНИГОМАНІЯ» 2016

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення обласного конкурсу дитячого читання «Книгоманія» (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою:

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 2. Учасники Конкурсу

2.1. Учасниками Конкурсу є всі охочі учні 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі – НЗ) та читачі бібліотек Львівської області (далі – учасники Конкурсу). 

3. Організація, умови, строки проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у два етапи: відбірковий, бібліотечний (міський/районний). Конкурс завершується Фестивалем дитячого читання «Книгоманія», який проводиться у Львові. Організатором Фестивалю є ГО «Форум видавців». 

4. Порядок проведення Конкурсу

4.1. Проведення Конкурсу.

Перший (відбірковий) етап Конкурсу проводиться в усіх зареєстрованих НЗ та сільських бібліотеках. Для участі в Конкурсі потрібно вести записи про прочитані книжки, які не входять до шкільної програми з літератури для 6-7 класів (в довільній формі), а під час змагання вміти розповісти про будь-яку з них і відповісти на питання інших учасників щодо прочитаних книжок. Рішення Журі оголошується публічно відразу ж після закінчення етапу. Переможці першого етапу (по одному з 6 і 7 класів) отримують звання «Найкращий читач бібліотеки» і беруть участь у другому етапі. Координатори першого етапу повідомляють переможців про місце і дату проведення другого етапу, передають реєстраційні документи та протоколи засідань журі координаторові другого етапу.

Другий районний(міський) етап Конкурсу проводиться для переможців першого етапу у визначені терміни в районних (міських) бібліотеках для дітей. Переможці, по одному з 6 і 7 класів, отримують звання «Найкращий читача району(міста)». Рішення Журі оголошується публічно відразу ж після закінчення етапу. Координатор другого етапу передає реєстраційні документи та Протокол засідання журі до Львівської обласної бібліотеки для дітей. Переможці другого етапу беруть участь у фестивалі дитячого читання «Книгоманія» у Львові. 

5. Журі. Критерії оцінювання. Нагородження переможців

5.1. Координатор кожного етапу Конкурсу формує журі у складі 3 - 7 осіб з числа бібліотекарів, вчителів, журналістів, письменників, громадських діячів (за згодою). Батьки та інші родичі учасників запрошуються на змагання як спостерігачі.

5.2. Виступи Учасників Конкурсу та їх оцінювання відбуваються відкрито у присутності членів журі, інших Учасників Конкурсу та запрошених осіб. Координатор Конкурсу та члени журі самостійно можуть визначати й інші показники та шкалу балів для оцінювання Учасників Конкурсу.

5.3. Критерії оцінювання Учасників Конкурсу:

Перший етап:

  Другий етап:

кількість прочитаних книжок сучасних українських та/або зарубіжних авторів не зі шкільної програми, яке має бути підтверджене записами у довільній формі.

розповідь про будь-яку книжку з цього списку на вибір журі.

5.4. Результати кожного Учасника Конкурсу фіксуються у Протоколах відповідного зразка. 

6. Відзначення Учасників Конкурсу

6.1. Переможці у кожній віковій категорії першого (відбіркового) етапу отримують звання і диплом «Найкращий читач бібліотеки».

6.2. Переможці у кожній віковій категорії другого етапу отримують звання «Найкращий читач районної (міської) бібліотеки».

6.3. Переможці у кожній віковій категорії другого етапу отримують головний приз – поїздку на Фестиваль дитячого читання «Книгоманія» у Львові.