O czym marzą dzieci

ROK 2012 - ROKIEM JANUSZA KORCZAKA

Biblioteka Publiczna im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury

Zaprasza do udziału

w KONKURSIE LITERACKIM

O czym marzą dzieci

Cele konkursu:

- zapoznanie się z życiem i twórczością Janusza Korczaka

-  wyrobienie świadomości swoich praw i konieczności poszanowania praw drugiego człowieka

- pobudzenie wyobraźni i przyczynienie się do rozwoju uzdolnień literackich.

- Konkurs ma formę dowolnej pracy pisemnej.

- W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas IV – VI.

- Każda praca powinna być w kopercie zawierającej kartkę z IMIENIEM, NAZWISKIEM, ADRESEM, WIEKIEM, NAZWĄ SZKOŁY, NUMEREM TELEFONU.

- Prace należy dostarczyć do oddziału dla dzieci biblioteki do   31. listopada 2012r.

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec grudnia (o czym powiadomimy szkoły telefonicznie)

- Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w KONKURSIE i życzymy sukcesów. 

NAGRODY CZEKAJĄ!

Наші партнери

Логотип 'Освітня ГО «ЛАД»'

Освітня ГО «ЛАД»