Конкурс "Палацові пригоди принцесси Маринки"

Biblioteka Publiczna im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej
 przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury

OGŁASZA  KONKURS LITERACKI

Pałacowe przygody Księżniczki Marynki”

Konkurs ogłoszony z okazji 15-lecia nadania imienia
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Trzebiatowie

Cele konkursu:

 • Przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej.
 • Zachęcenie uczestników  do poznawania historii Pałacu i regionu.
 • Pobudzenie twórczej wyobraźni sprzyjającej rozwojowi uzdolnień literackich uczestników konkursu.

 

Regulamin:

 

 • Konkurs ma formę dowolnego gatunku literackiego ( np. wiersz, bajka, baśń, legenda, opowiadanie).
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie  szkół podstawowych i gimnazjalnych w następujących kategoriach:
  • -klasy I-III
  • -klasy IV-VI
  • - gimnazjum
 • Każda praca musi  zawierać dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres, klasa, szkoła, nr telefonu).
 • Prace należy dostarczyć do Biblioteki w siedzibie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 67 do dnia 16.05.2014
 • Jury powołane przez Organizatora oceni prace w trzech kategoriach wiekowych przyznając  nagrody książkowe za I, II, III miejsce.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 29.05.2014r.
 • Wszystkie prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność  Organizatora i nie podlegają zwrotowi
 • Informacje o księżniczce Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej są umieszczone na stronie www.kultura.trzebiatow.pl oraz w bibliotece.

 

 

Życzymy sukcesów. Nagrody czekają!

Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Наші партнери