Konkurs literacki regulamin „Dobranocka dla Misia Uszatka”

Organizator: Biblioteka Publiczna im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury.

CELE:

 1. Zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do pisania i prezentowania własnej twórczości.
 2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni autorów.
 3. Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z 60 rocznicą urodzin Misia Uszatka.

ZASADY:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać krótką bajkę (max. 2 kartki A4) lub kołysankę dla Misia Uszatka na dowolny temat. Forma wypowiedzi literackiej dowolna.
 3. Prace konkursowe opatrzone GODŁEM należy dostarczyć wraz z kopertą podpisaną tym samym godłem, zawierającą wewnątrz informacje: IMIĘ, NAZWISKO, WIEK, SZKOŁĘ, GODŁO, TELEFON. Godło to wymyślony przez autora pseudonim .
 4. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi i niepublikowanymi wcześniej.
 5. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

 KRYTERIA OCENY:

TERMIN:

 1. Prace należy dostarczyć do Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury- Oddział dla Dzieci do dnia 9 czerwca 2017r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 14 czerwca 2017r., a laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.

JURY I NAGRODY:

 1. Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu.
 2. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody książkowe.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i do upublicznienia przez organizatora na jego stronie internetowej wyróżnionych w konkursie prac.
 4. Uczestnik biorący udział w konkursie  akceptuje jego Regulamin.

Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej organizatora www. kultura.trzebiatow.pl

Szczegółowych informacji udzielamy także pod nr tel. 662085526.

Наші партнери

Логотип 'Освітня ГО «ЛАД»'

Освітня ГО «ЛАД»