Konkurs literacki regulamin „Dobranocka dla Misia Uszatka”

Organizator: Biblioteka Publiczna im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury.

CELE:

 1. Zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do pisania i prezentowania własnej twórczości.
 2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni autorów.
 3. Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z 60 rocznicą urodzin Misia Uszatka.

ZASADY:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać krótką bajkę (max. 2 kartki A4) lub kołysankę dla Misia Uszatka na dowolny temat. Forma wypowiedzi literackiej dowolna.
 3. Prace konkursowe opatrzone GODŁEM należy dostarczyć wraz z kopertą podpisaną tym samym godłem, zawierającą wewnątrz informacje: IMIĘ, NAZWISKO, WIEK, SZKOŁĘ, GODŁO, TELEFON. Godło to wymyślony przez autora pseudonim .
 4. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi i niepublikowanymi wcześniej.
 5. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

 KRYTERIA OCENY:

 • twórczy charakter utworu
 • poziom literacki
 • samodzielność i oryginalność                                                 
 • estetyka pracy

TERMIN:

 1. Prace należy dostarczyć do Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury- Oddział dla Dzieci do dnia 9 czerwca 2017r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 14 czerwca 2017r., a laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.

JURY I NAGRODY:

 1. Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu.
 2. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody książkowe.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i do upublicznienia przez organizatora na jego stronie internetowej wyróżnionych w konkursie prac.
 4. Uczestnik biorący udział w konkursie  akceptuje jego Regulamin.

Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej organizatora www. kultura.trzebiatow.pl

Szczegółowych informacji udzielamy także pod nr tel. 662085526.

Наші партнери