Пересопницьке Євангеліє

Зображення для новини 'Пересопницьке Євангеліє'

Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр.

є визначною пам’яткою української книжної

і народної мови XVI ст., а також незрівнянним

зразком українського живопису й рукописної книги.

Ось бібліографічні та вебліографічні джерела

про Євангеліє та про святкування його 450-річчя:

Книги

 1. Данилевська, О. М. Журавлиний край: мандрівка в минуле з легендами та переказами [Текст] : навч. посібник / О. М. Данилевська ; худож. оформл. О. І. Тернавська. - К. : АСК., 1998. – 95 с. : іл.

 2. Запаско, Яким. Мистецькі рукописні пам'ятки України [Текст] / Я. Запаско ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України ; передм. М. Боянівської. - Львів : Інститут українознавства, 1997. – 80 с. : іл.

 3. Тимошик, М. С. Історія видавничої справи [Текст] : підруч. для вищ. навч. закладів, які навч. за спец. "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування" / М. С. Тимошик ; ред. Н. Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2003. – 495 с. : іл.

 4. Українська культура XIII - першої половини XVII століття [Текст] // Історія української культури. В 5 т. Т. 2 / В. С. Александрович, В. Г. Балушок, М. Б. Боянівська та ін. - К. : Наук. думка, 2001. – 847 с. : іл.

Статті

 1. Андріяшик, О. 2011 рік - рік української Первокниги [Текст] / О. Андріяшик // Літературна Україна. - 2011. - № 1. - С. 1, 10.

 2. Квурт, К. 2011-й - рік української першокниги [Текст] / К. Квурт // Науковий світ. - 2011. - № 1. - С. 17.

 3. Кралюк , П. Пересопницьке Євангеліє: від Мазепи й Шевченка до президентів України [Текст] / П. Кралюк // Друг читача. - 2010. - № 12. - С. 5.

 4. Літерат, Максим. Від княжої Пересопниці до сучасного Львова [Текст] / М. Літерат // Літературна Україна. - 2011. - № 35, 15 верес. - С. 1, 3.

 5. Матвієнко, Антоніна. Пересопницьке Євангеліє - видатна пам'ятка українського відродження XVI ст. [Текст] / А. Матвієнко // Дивослово. - 2004. - № 5. - С. 31-34.

 6. Пересопницькому Євангелію - 450 років [Текст] // Науковий світ. - 2011. - № 8. - С. 12.

 7. Рокицький, Антон. Євангеліє, на якому присягають президенти України [Текст] / А. Рокицький // Жінка. - 2011. - № 6. - С. 11.

 8. Соколовський, Валентин. Рукопис з Пересопниці [Текст] / В. Соколовський // Чумацький шлях. - 2002. - № 1. - С. 7-8.

 9. Федоренко, Л. П. Жемчужина украинской письменности - Пересопницкое Евангелие [Текст] : библиотечные уроки / Л. П. Федоренко // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 9. - С. 101-103.

 10. Челіга, Інна. Пересопницьке Євангеліє (1556-1561) [Текст] / І. Челіга // Чумацький шлях. - 2002. - № 1. - С. 6-7.

Вебліографічні джерела

 1. Книга Присяги. Пересопницьке Євангеліє — відоме і невідоме [Електронний ресурс] // ZNUA . – Електрон. дан. (1 файл) . – Режим доступу : http://www.dt.ua/newspaper/articles/42521# - Назва з екрану.

 2. Пересопницьке Євангеліє: шедевр світової культури, який сам розповідає свою історію [Електронний ресурс] // АДЕФ-Україна . – Електрон. дан. (1 файл) . – Режим доступу: http://www.adef.com.ua/book-peresopnica.php - Назва з екрану.

 3. Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] // TemaSet-Veb . – Електрон. дан. (1 файл) . – Режим доступу: http://peresopnytske.org.ua/ukr/index_ukr.html - Назва з екрану.

 4. Пересопницьке Євангеліє. 1556-1561. [Електронний ресурс] // Державний комітет архівів України . – Електрон. дан. (2 файли) . – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Documents/Evangelie.php - Назва з екрану.

 5. Пересопницьке Євангеліє - в Лондоні [Електронний ресурс] // BBC Ukrainian.com . – Електрон. дан. (1 файл) . – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/story/2008/05/080513_gospel_peresopnytsya_sp.shtml - Назва з екрану.

 6. Пересопницькому Євангелію – 450 літ [Електронний ресурс] // Вісник . – Електрон. дан. (1 файл) . – Режим доступу: http://visnyk.lutsk.ua/2011/08/17/12309/- Назва з екрану.

 7. «Хай святиться ім’я твоє…» : [ про святкування на Рівненщині 450-річчя Пересопницького Євангелія ] [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр . – Електрон. дан. (1 файл) . – Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/haj-svyatitsya-imya-tvoye/ - Назва з екрану.

 8. Чепіга І. Дві яскраві дати української національної святині [Електронний ресурс] // Мислене древо . – Електрон. дан. (1 файл) . – Режим доступу: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Local/Zaslav/LandOwners/PeresopnycjaGospel.html - Назва з екрану.