Період становлення бібліотеки як обласного методичного центру 1944 - 1950 р.р.

 

Період становлення бібліотеки як обласного методичного центру, центральної установи міста по бібліотечному обслуговуванню читачів.
Підпорядкування: обласний відділ народної освіти / сектор культосвітньої роботи до травня 1945 р./
-відділ культосвітніх установ Львівського облвиконкому -1945-1948р.р.
-Львівський обласний відділ культосвітньої роботи - з 1948р.
Структура бібліотеки:
1945р.- Директор
- Методичний кабінет
- Відділ комплектування і обробки літератури
- Абонемент
- Читальний зал
1947р.- Директор
- Методичний кабінет
- Відділ комплектування і обробки літератури
- Абонементи: для читачів 1- 4 класів
для читачів 5- 10 класів
- Читальний зал
Фонди:
-В жовтні 1944р. бібліотека розпочала свою роботу з фондом 10050 прим.
-В 1945р. він вже становив 19495 прим.
Ядро фонду становив подарунок бібліотеки м. Києва - 12500 прим.
З довоєнного фонду бібліотеки повернуто 1250 книг / польською мовою /.
Недостатня кількість радянської дитячої літератури в бібліотеках області спричинила створення і активну роботу пересувного фонду бібліотеки; / діяв з 1946 по 1950р. / 1946р. - 22 пересувні бібліотеки; 1948р. - 40; 1949р. - 38. Пересувні бібліотеки надавалися в дитячі будинки, школи, піонерськи табори.
З 1948р. - бібліотека стає центром МБА в галузі дитячої літератури.
Робота з читачами.
Відсутність мережі бібліотек для дітей в місті, малочисленні фонди дитячої літератури в існуючих бібліотеках спричинили за короткий час значний ріст читачів:
Цікаві факти:
- В 1944р. при бібліотеці працювала кімната - магазин.
- В 1946р. бібліотека відкрила зелену літню читальню в Стрийському парку.
- В арсеналі форм масової роботи чильне місце посідали лекції, зустрічі. Було навіть колективне радіослухання.
- В 1946р. при бібліотеці працював літературний гурток.
- В 1949р. літературним гуртком керувала З. В. Каменкович.
Методична робота.
Як методичний центр бібліотека сприяє створенню мережі самостійних дитячих бібліотек в області.
В 1948р. поряд з дитячими бібліотеками відкриваються дитячі відділи при дорослих бібліотеках.
Відсутність спеціалістів в бібліотеках вимагала проведення довготривалих семінарів / п"ятиденних, трьохденних /.
В 1949р. бібліотека розпочинає узагальнювати кращий досвід роботи з читачами-дітьми в бібліотеках області.
З 1946р. - бібліотека - база практики для студентів технікуму політосвіти.