Кнут Гамсун

Кнут Гамсун  [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості, творчість]  //  Вікіпедія :   [сайт].  -  Електрон. дані. – Режим   доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Кнут_Гамсун (дата звернення: 21.08.15). - Назва з екрана.

Кнут Гамсун. Життя та творчість [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості, творчість]  //  Бібліотека Української Літератури [сайт].  -  Електрон. дані. – Режим   доступу http://www.ukrlib.com.ua/referats-zl/printout.php?id=86 (дата звернення: 17.08.15). - Назва з екрана.

Кнут Гамсун. Вибрані твори [Електронний ресурс]  :  [тексти творів]  //  Чтиво :   [сайт].  -  Електрон. дані. – Режим   доступу : http://chtyvo.org.ua/authors/Hamsun/Vybrani_tvory/ (дата звернення: 21.08.15). - Назва з екрана.

Наші партнери