Моріс Метерлінк

Моріс Метерлінк  [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості, творчість]  //  Вікіпедія :   [сайт].  -  Електрон. дані. – Режим   доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Моріс_Метерлінк (дата звернення: 17.08.15). - Назва з екрана.

Моріс Метерлінк. Біографія - життєвий і творчий шлях [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості, творчість]  //  Бібліотека Української Літератури [сайт].  -  Електрон. дані. – Режим   доступу http://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printout.php?id=37  (дата звернення: 17.08.15). - Назва з екрана.

Світогляд – Моріс Метерлинк (1862-1949) [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості, творчість]  //  Довідник школяра :   [сайт].  -  Електрон. дані. – Режим   доступу http://lessons.com.ua/svitoglyad-moris-meterlink-1862-1949/ (дата звернення: 17.08.15). - Назва з екрана.

Моріс Метерлінк. Неминуча : драма в одній дії [Електронний ресурс]  :  [текст твору]  //  Aerius (ae-lib.org.ua) :   [сайт].  -  Електрон. дані. – Режим   доступу : http://www.ae-lib.org.ua/texts/maeterlinck__lintruse__ua-lu.htm (дата звернення: 17.08.15). - Назва з екрана.

Наші партнери