Кавабата Ясунарі

Кавабата Ясунарі [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості, творчість]  //  Вікіпедія:   [сайт].  -  Електрон. дані. – Режим   доступу:  https://uk.wikipedia.org/wiki/Кавабата_Ясунарі   (дата звернення: 10.07.15). - Назва з екрана.

Ясунарі Кавабата : хронологічна таблиця  [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості, творчість]  //Dovidka.biz.ua/ :   [сайт].  -  Електрон. дані.  – Режим доступу :   http://dovidka.biz.ua/yasunari-kavabata-hronologichna-tablitsya/ (дата звернення: 10.07.15). - Назва з екрана.

Біографія : Кавабата Ясунарі [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості, творчість]  // parta.ua  :   [сайт].  -  Електрон. дані.  – Режим доступу :   http://www.parta.com.ua/ukr/stories/writers/191/ (дата звернення: 10.07.15). - Назва з екрана.

Ясунари Кавабата – цитаты [Електронний ресурс]  :  [цитати]  //  LiveLib.ru   :   [сайт].  -  Електрон. дані.  – Режим доступу :     http://www.livelib.ru/author/125731/quotes  (дата звернення: 10.07.15). - Назва з екрана.

 

Наші партнери