Анатоль Франс

Анатоль Франс [Електронний ресурс] :  [біографічні відомості, творчість]  //  Вікіпедія :   [сайт].  -  Електрон. дані. – Режим   доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Анатоль_Франс (дата звернення: 31.08.15). - Назва з екрана.

Життя і творчість Анатоля Франса [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості, творчість]  //  Бібліотека Української Літератури [сайт]. - Електрон. дані. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/referats-zl/printout.php?id=84  (дата звернення: 31.08.15). - Назва з екрана.

Франс Анатоль [Електронний ресурс]  :  [біографічні відомості, творчість]  //  Javalibre.com.ua [сайт].  -  Електрон. дані. – Режим  доступу : http://javalibre.com.ua/java-book/author/bio/25408 (дата звернення: 31.08.15). - Назва з екрана.

Анатоль Франс. Повстання ангелів [Електронний ресурс]  :  [текст твору]  //  Чтиво :   [сайт].  -  Електрон. дані. – Режим  доступу : http://chtyvo.org.ua/authors/Anatole_France/Povstannia_anheliv/ (дата звернення: 31.08.15). - Назва з екрана.

Наші партнери